top of page
Personvernerklæring

Behandling av personopplysninger hos Gestaltterapeut Lene Moum

 

Gestaltterapeut Lene Moum (org.nr. 921 413 483), ved Lene Moum er ansvarlig for lagring og behandling av personopplysninger i virksomheten. 

 

Virksomheten er Behandlingsansvarlig for: 

 • Klienter.

 • Kontaktpersoner hos kunder og leverandører.

 

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

 • Registrere nye klienter.

 • Føre klientnotater i forbindelse med konsultasjoner.

 • Avtale timer.

 • Fakturering.

 

Personopplysninger som behandles og lagres er:

 • Alminnelige personopplysninger som navn og fødselsdato.

 • Kontaktdetaljer som e-post og telefonnummer.

 • I tillegg: eventuelt navn og kontaktinformasjon til nærmeste pårørende.

 

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

 • Å overholde avtalen med klienter.

 • Eksplisitt samtykke. 

 • Å overholde en rettslig forpliktelse virksomheten er underlagt, for eksempel   lagring på grunn av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

 • Å ivareta virksomhetens berettigede interesser, for eksempel for å forsvare et rettskrav.

 • NB: Navn og kontaktinformasjon til pårørende oppgis kun hvis klienten ønsker det og lagres kun for å kunne varsle pårørende ved plutselig, akutt sykdom som måtte inntreffe under en time.

 

Enkeltpersoner (klienter) kan til enhver tid:

 • Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke. 

 • Få innsyn i sine personopplysninger og kopi av journal og andre personopplysninger.

 • Endre sine personopplysninger.

 • Be om sletting av sine personopplysninger.

 • Avslutte avtaleforholdet.


Lagringstid for personopplysninger:
Virksomheten oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data når et avtaleforhold avsluttes. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre personopplysninger i lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta virksomhetens berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.


Informasjonssikkerhet:
Beskyttelse av personopplysninger er av stor betydning for virksomheten og det sørges til enhver tid for at personopplysninger er beskyttet mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter.

Overføring av personopplysninger:
Virksomheten kan utlevere personopplysninger (navn, epost og eventuelt telefonnummer og/eller adresse) til databehandlere som utfører tjenester for virksomheten. Databehandlerne vil kun bruke personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for og for å utføre tjenestene for virksomheten. Utlevering av personopplysninger til myndigheter forekommer kun i henhold til lov og gjeldende regelverk. Annen utlevering skjer kun etter skriftlig instruks og samtykke fra den registrerte.

 

Virksomheten bruker følgende databehandlere:

 • Whereby.com for online terapi og coaching.

 • Nettsiden er levert av Wix.com.

 • Vipps brukes for betaling.

Klagerett:
Dersom du mener at virksomhetens behandling av personopplysninger er i strid med relevante personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en skriftlig klage til virksomheten direkte, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

Kontaktinformasjon:
Ta gjerne kontakt på epost gestaltterapeut@lenemoum.no eller telefon +47 922 61 583.

bottom of page