top of page

Hei! Jeg heter Lene

Om Lene
Lene_Nettside3.jpg

Jeg er utdannet gestaltterapeut, MNGF, fra Norsk Gestaltinstitutt.

Jeg bor sentralt i Fredrikstad og har en voksen datter, er opptatt av familie, venner, musikk og litteratur, natur og nærmiljø.

 

Jobber til daglig med endringsprosesser i kommunal sektor og har tidligere jobbet som leder i private og offentlige virksomheter. 

 

I tillegg er jeg engasjert i flere frivillige organisasjoner. Blant annet krisetjeneste på telefon og i sorggrupper. 

 

Jeg har alltid vært opptatt av mennesker, relasjoner og hvordan vi påvirker hverandre. Å  jobbe med mennesker på denne måten opplever jeg som veldig meningsfullt. 

I 2018 startet jeg min egen praksis som gestaltterapeut.

Som medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF) har jeg tittelen gestaltterapeut (MNGF), noe som sikrer deg som klient klagerett. Som medlem i foreningen må jeg følge krav til veiledning, profesjonell oppdatering, etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger.

Hvordan jeg jobber

Hvordan jeg jobber

En-til-en

Du skal føle deg trygg sammen med meg og jeg tilpasser timene etter dine ønsker.

 

Min oppgave som terapeut er å støtte deg i prosessen din, det er du som definerer ønskene dine. Samtaler er utgangspunktet i gestaltterapien.

 

I tillegg er eksperimenter og rollespill en fin måte å utforske det du er opptatt av. Å gjøre andre ting enn å snakke kan være effektivt for å komme i kontakt med det som er vanskelig å sette ord på. Vi kan for eksempel bevege oss, tegne, bruke pust eller lego.

 

Å gjøre ting på en annen måte enn du er vant til, kan bidra til å gi deg ny og verdifull innsikt.

Parterapi

I parterapi er målet at dere får økt innsikt i hvordan dere kommuniserer med hverandre, og hva det gjør med forholdet.

 

Snakker dere sammen på en måte som skaper nærhet, misforståelser eller avstand? Er dere rause mot hverandre, eller kritiske? Ved å bli klar over hvordan dere kommuniserer, har dere mulighet til å velge å snakke sammen på en annen måte, og få det annerledes.

 

Parterapi gir stor mulighet til endring og vekst, og mitt ønske er å støtte dere på denne reisen.

Hva er gestaltterapi?

Hva er gestaltterapi?

Ved å ta ansvar for ditt eget liv har du stor mulighet til å påvirke hvordan du har det.

En grunnleggende idé i gestaltterapi er at alle mennesker er ansvarlige for sine valg og handlinger innenfor de begrensningene omgivelsene gir.

 

Gestaltterapi gir deg støtte slik at du kan finne ut hva du vil, trenger og ønsker i livet. Jeg tror på at du kan skape positive endringer i livet, og selv påvirke hvordan du har det. Ved å bli bedre kjent med deg selv, blir det også enklere å se ditt eget potensiale, muligheter og begrensninger.

  

Min jobb som gestaltterapeut er å møte og støtte deg der du er, uten å dømme. Relasjonen mellom klient og terapeut er sentral i gestaltterapi. Et slikt samarbeid betyr at også jeg kommer til å dele av meg i møte med deg. Det som oppstår i møtet mellom oss i terapien, gjenspeiler ofte det du ellers opplever i livet. Ved å bli klar over hva som skjer, kan du bruke disse erfaringene i møte med andre mennesker, utenfor terapirommet.

 

Kropp, tanker og følelser henger sammen, og i gestaltterapi utforsker vi hvordan du kan bli mer bevisst følelser, reaksjoner og handlinger. På den måten blir du bedre kjent med deg selv og kan se flere valgmuligheter. Når du blir mer klar over hva du gjør, hvordan du påvirker andre og selv blir påvirket, kan du velge annerledes.

 

Gestaltterapi har en fenomenologisk tilnœrming, det vil si vi forsøker å beskrive det vi observerer på en ikke-tolkende, ikke-dømmende måte. For å få tak i det som ER, trenger vi å legge bort hva det betyr. Hva noe betyr, er subjektivt. Vi tror på at økt oppmerksomhet vil gi økt innsikt, økt anerkjennelse og et bedre utgangspunkt for å ta hensiktsmessige valg.

Gestaltterapi er en retning innen psykoterapi

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og ordet gestalt kan oversettes til et meningsfylt hele. Gestaltterapi bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi.  

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole har utdannet gestaltterapeuter i mer enn 30 år. Utdannelsen innfrir kravene for å oppnå European Certificate of Psychotherapy.

 

Les mer om Gestaltterapi på sidene til Norsk Gestaltterapeut Forening

Kontakt meg

Kontakt meg for mer informasjon

Gestaltterapeut Lene Moum

Epost: lene.moum@fredrikstadgestaltterapi.com

Telefon: (+47) 922 61 583

Fredrikstad

bottom of page